Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

Algemene website


Dienst
Palliatief Supportteam

Betrokken disciplines

Takenpakket
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Initiëren van het VZP-proces
 • Vroegtijdig bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces

Doorverwijzing
INTERN 
 • palliatief supportteam
   
EXTERN

Voor wie
Patiënten waar een diagnose gesteld wordt van een levensbedreigende aandoening meestal gelinkt aan een mindere prognose

Patiënten die, ongeacht hun leeftijd of hun diagnose of prognose, een gesprek over vroegtijdige zorgplanning wensen

 

Ander aanbod
 • Organiseren van interne vormingen
 • Participeren aan Werkgroep Meetjesland en Ommeland : organiseren van een studiedag 'Gedeelde besluitvorming'

Algemene website


Dienst
Palliatief supportteam
Consulent vroegtijdige zorgplanning
 

Betrokken disciplines
Verpleegkundigen van het palliatief supportteam
 

Takenpakket
 • Sensibiliseren door middel van een film : http://www.mariamiddelares.be/nl/pati%C3%ABnten/pati%C3%ABntenbegeleiding/vroegtijdige-zorgplanning
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Vroegtijdig bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Duidelijk maken wat het belang is van een formeel aangeduide vertegenwoordiger
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen client, arts, familie en andere naasten.
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces
 • Wilsverklaringen worden, met toestemming van de patiënt, ingescand en in het elektronisch dossier gepost

Doorverwijzing
EXTERN
 • (Huis)arts
   

Voor wie
Palliatieve patiënten, begeleid door het Palliatief supportteam : proactief

Patiënten, hun familieleden of andere personen die een vraag hebben : op verzoek. Een afspraak wordt vastgelegd, meerdere gesprekken zijn mogelijk.


 

Ander aanbod
Interne projecten : Infoavonden en voordrachten over VZP op vraag van organisaties

Algemene website

E-Mail

Dienst
Palliatief Supportteam

Betrokken disciplines
Artsen, verpleegkundigen, psychologen

Takenpakket
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Vroegtijdig bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patientenrechten en palliatieve zorg
 • Hulp bij invullen van documenten / wilsverklaringen
 • Wilsverklaring wordt opgenomen in het dossier van de patiënt 

Doorverwijzing
INTERN
 • Palliatief Supportteam
   
EXTERN

Voor wie
Ouderen  :  proactief
Chronische patiënten  :  op vraag en proactief
Patiënten:  in het bijzonder palliatieve en oncologische patiënten
 

Ander aanbod

Algemene website


Dienst
Palliatief Supportteam   -   09 224 52 01

Diverse begeleidingsteams en afdelingen, kinesitherapeuten, psychologen, sociale dienst, verpleegkundigen, artsen, specialisten en elke medewerker die hierover aangesproken wordt
 

Betrokken disciplines
Elke hulpverlener
 

Takenpakket
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Uitleg over de wetgeving rond patientenrechten en palliatieve zorg
 • Bespreekbaar maken en vergemakkelijken, ondersteuning van de patiënt en de familie bij de communicatie met de arts
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen client, arts, familie en andere naasten.
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Noteren van beschikbaarheid wilsverklaringen in Orbis (elektronisch dossier)

Doorverwijzing
INTERN :
 • Palliatief Supportteam
 • Specialist van de patiënt, meestal geriater, palliatief arts
   
EXTERN
 • Huisarts
   

Voor wie
Ouderen : geriatrische patiënten die gehospitaliseerd zijn op de G- afdeling
Chronisch zieken : op vraag
Patiënten : op vraag  -  palliatieve patiënten die doorverwezen worden door de behandelende arts
Validen : op vraag - zowel patiënten als familie e.a.
 

Ander aanbod
Mogelijkheid om vormingen aan te vragen over VZP : 09 224 52 01

Algemene website


Dienst
Dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit

Betrokken disciplines
Maatschappelijk werkers

Takenpakket
 • Sensibilisatie van cliënten
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Proactief aanbieden : zelf het onderwerp VZP introduceren
 • Helpen bespreekbaar maken van wensen rond zorg en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Duidelijk maken wat het belang is van een formeel aangeduide vertegenwoordiger
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Het proces van VZP bij de cliënt in gang zetten en houden
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces

Doorverwijzing
INTERN
 • Dienst 'Breekpunt'  : psycho-sociale begeleiding bij verliesverwerking
   
EXTERN

Voor wie
Ouderen : proactief
Chronisch zieken : proactief
Zieken : op vraag
Validen : op vraag
 
Communicatie
BROCHURE
MAGAZINE

Ander aanbod
Mogelijkheid tot aanvraag van een voordracht over vroegtijdige zorgplanning
www.bondmoyson.be/ovl/educatief-materiaal/Gezondheidspromotie/Pages/Denk-vroeger-over-later.aspx

Algemene website


Dienst
Dienst maatschappelijk werk
 

Betrokken disciplines
Maatschappelijk werkers
 

Takenpakket
 • Sensibilisatie van leden
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Vroegtijdig bespreken van zorg : bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Duidelijk maken wat het belang is van een formeel aangeduide vertegenwoordiger
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces

Doorverwijzing
EXTERN

Voor wie
Ouderen  :  Proactief & Reactief
Chronisch zieken  :  Proactief & Reactief
Zieken  :  Op vraag & Reactief
Validen  :  Op vraag & Reactief
Personen met een beperking  :  Proactief & Reactief

 
Communicatie
BROCHURE
MAGAZINE

Ander aanbod

Algemene website


Dienst
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 

Betrokken disciplines
Polyvalent verzorgenden
Doelgroep-verzorgenden (gespecialiseerde verzorgenden)
 

Takenpakket
 • Sensibilisatie van cliënten
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Belang benadrukken van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen client, arts, familie en andere naasten.
 • Alert zijn voor cliënten die hiermee bezig zijn en doorverwijzen 

Doorverwijzing
INTERN
 • Sectorverantwoordelijken
 • Referentiepersoon palliatieve zorg
   
EXTERN

Voor wie
Cliënten en hun naasten :  reactief
 

Ander aanbod

Algemene website


Dienst

 

Betrokken disciplines
Vrijzinnig Humanistisch Consulenten
Vrijwillige moreel consulenten - in de residentiële zorg
 

Takenpakket
Sensibilisatie van de bevolking
Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
Vroegtijdig bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
Uitleg over de wetgeving rond patientenrechten en palliatieve zorg
Duidelijk maken wat het belang is van een formeel aangeduide vertegenwoordiger
Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen client, arts, familie en andere naasten.
Hulp bij invullen van wilsverklaringen
Begeleiding en opvolging van het proces
Optreden als getuige bij een wilsverklaring
Aanvraag LEIFkaart en herinnering sturen na 5 jaar
 

Doorverwijzing
EXTERN 

Voor wie
Ouderen  :  op vraag
Chronisch zieken  :  op vraag
Zieken  :  op vraag
Validen  :  op vraag
 
Communicatie
BROCHURE
MAGAZINE 

Ander aanbod
Vormingen geven aan professionelen
 

Algemene website

E-Mail

Dienst
Dienst Maatschappelijk werk

Betrokken disciplines
Maatschappelijk werkers
Loketmedewerkers
Psycholoog

Takenpakket
 • Sensibilisatie van leden
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Registratie van de VZP-gesprekken in het dossier van de cliënt
 • Cliënten assertiever maken bij keuzes in zorg

Doorverwijzing
INTERN
 • De loketmedewerkers verwijzen door naar de eigen dienst Maatschappelijk Werk
   
EXTERN

Voor wie
Palliatieve cliënten  :  proactief
Chronisch zieken  :  reactief
Zwaar zorgbehoevende cliënten  :  proactief
Cliënten met frequente ziekenhuisopnames  :  proactief
Alle cliënten  :  op vraag
 

Ander aanbod

Algemene website


Dienst

Betrokken disciplines
Vrijwilligers deskundig in het informeren rond beslissingen bij het levenseinde bemannen het infopunt
Verpleegkundigen, deskundig in levenseinde- en palliatieve zorg, begeleiden patiënten bij VZP en geven vorming 

Takenpakket
Infopunt voor burgers 
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent voorafgaande zorgplanning
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
 • Uitleg bij het correct invullen en registreren van wilsverklaringen
 • Correcte doorverwijzing voor hulp bij het uitklaren van levenseindevragen waar nodig
 • Geven en organiseren van voordrachten op vraag en in samenwerking

T.a.v. professionelen
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
 • Ondersteuning op maat bij concrete vragen/casussen
 • Sensibiliseren en opleiden via voordrachten en vormingen

T.a.v. arts en patiënt
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen burger/patiënt, arts, familie en andere naasten.
 • Vroegtijdig bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Ondersteuning bij het uitklaren van levenseindevragen, op vraag van de behandelend arts

Doorverwijzing
EXTERN 
 • (Huis)arts
 • Ulteam   -   www.ulteam.be

Voor wie
Burgers  :  via Infopunt Levenseinde (zie ander aanbod)
Hulpverleners  :  via Netwerk Levenseinde (zie contactgegevens)
Palliatieve patiënten, begeleid door het thuiszorgteam palliatieve zorg  :  proactief
Patiënten met een levenseindevraag  :  op vraag van de behandelend arts
 
Communicatie

Ander aanbod
Infopunt Levenseinde : iedereen kan zonder afspraak een infopunt binnenlopen
 • Oudenaarde, Sint-Walburgastraat 9 : elke vrijdag van 10:00 tot 12:00
  (op de site van het AZ Oudenaarde - aan de slagboom van de uitrit van de parking van het ziekenhuis, is er een poortgebouw dat doorgang geeft naar het kleine pleintje achter de st. Walburgakerk. Het infopunt bevindt zich in dit poortgebouw. Betalend parkeren kan op het pleintje of op de parking van het politiekantoor)
 • Zottegem, Lokaal Dienstencentrum : elke eerste donderdag van de maand van 9h30 tot 11h30
 • Ronse, Lokaal Dienstencentrum : elke eerste vrijdag van de maand van 9h30 tot 11h30
 • Geraardsbergen, Sociaal Huis : elke derde donderdag van de maand van 9h30 tot 11h30
De Infopunten zijn gesloten op feest- en brugdagen en in juli en augustus. Werken op afspraak is mogelijk.
www.netwerklevenseinde.be/index.php/infopunt-levenseinde-meer-info

Algemene website


Dienst

Betrokken disciplines
Consulent VZP
Psycholoog 
Palliatief deskundigen

Takenpakket
t.a.v. burger
 • Sensibiliseren, geven van voordrachten
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
 • belang duiden van een open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen burger/patiënt, arts, familie en andere naasten.
t.a.v. patiënten
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Begeleiding en opvolging van het proces
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen patiënt, arts, familie en andere naasten.
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
t.a.v. professionelen
 • Sensibiliseren - vorming (basis en gespecialiseerd)
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
 • ondersteuning op maat bij concrete vragen of casussen
 • helpen uitklaren levenseindevragen

Doorverwijzing
EXTERN

Voor wie
Palliatieve patiënten, begeleid door MBE  :  proactief
Burgers  :  op vraag. Dit kan telefonisch, per mail of er kan een afspraak gemaakt worden
Hulpverleners  :  op vraag.  Telefonisch of per mail

Ander aanbod

Algemene website


Dienst
Dienst thuiszorg
Dienst Maatschappelijk werk
 

Betrokken disciplines
Zorgkundigen en poetsdienst
Maatschappelijk werker
 

Takenpakket
Zorgkundigen en poetsdienst
 • Behoeften detecteren
 • Doorverwijzen naar de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit van de cliënt 
   
Dienst maatschappelijk werk
 • Sensibiliseren
 • Het proces van VZP in gang zetten
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
   

Doorverwijzing
INTERN
 • Dienst maatschappelijk werk
   
EXTERN

Voor wie
Alle cliënten van Partena
Focus op chronische of zwaar ziek patiënten
 

Ander aanbod

Algemene website


Dienst
Thuisverpleging
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Huishoudhulp en kinderzorg
Woonzorg : Seniorcity Gent (WZC Zorghotel, assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum)
 

Betrokken disciplines
Thuiszorg  :  verpleegkundigen, verzorgenden, zorgkundigen, huishoudhulpen, vrijwillige oppassers 
Seniorcity Gent:  palliatief referent of andere opgeleide hulpverlener
 

Takenpakket
 • Signalen opvangen ifv VZP van cliënten in de thuiszorgsituatie 
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Uitleg geven over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Zelf contact opnemen met externe organisaties voor verdere opvolging proces
 • Zorghotel : VZP proces actief aangaan, een zorgplanning opmaken, indien bewoner dit wenst. 

Doorverwijzing

INTERN
 • Functies in de thuiszorg: rapporteren aan leidinggevende
   
EXTERN

Voor wie
Cliënten  :  alert zijn op signalen of op vraag 
Bewoners Zorghotel :  proactief

 
Communicatie

Ander aanbodDienst

Betrokken disciplines
Opgeleide vrijwilligers
 

Takenpakket
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent voorafgaandelijke zorgplanning
 • Helpen bespreekbaar maken van wensen rond zorg en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie
 • Duidelijk maken wat het belang is van een formeel aangeduide vertegenwoordiger
 • Bevorderen van open communicatie over voorafgaandelijke  zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Het proces van VZP bij de bezoeker in gang  zetten en houden
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces
 • Consultaties levenseindeuitklaring

Doorverwijzing

Voor wie
Iedereen die vragen heeft over het thema is welkom
 

Ander aanbod
Voordrachten of vormingen over voorafgaandelijke zorgplanning, zowel voor leken als professionals
Begeleiding van een ontmoetingsgroep voor nabestaanden en metgezellen in het euthanasieproces
 

Algemene website


Dienst
Dienst Thuisverpleging en Thuishulp

Betrokken disciplines
Verpleegkundigen
Gespecialiseerde verpleegkundige teams
Zorgkundigen
Ethisch procesbegeleider
 

Takenpakket
 • Sensibilisatie van cliënten /patiënten
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Helpen bespreekbaar maken van wensen rond zorg en zorgdoelen verduidelijken
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Het proces van VZP bij de cliënt in gang zetten en houden
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces

Doorverwijzing
INTERN
 • Ethisch procesbegeleider

EXTERN

Voor wie
Patiënten van het WGK  :  reactief
 
Communicatie
Brochure LEIF-blad   -  www.leif.be/
Palliatieve zorg   -   www.witgelekruis.be/thuisverpleging-en-thuishulp/palliatieve-zorg
Magazine Gezond Thuis   -   www.witgelekruis.be/schrijf-je-voor-onze-nieuwsbrief
Nieuwsbrief voor professionelen   -   www.witgelekruis.be/schrijf-je-voor-onze-nieuwsbrief

 

Ander aanbod

Algemene website

E-Mail

Dienst
In elke WZC is er een palliatief referent, opnameverantwoordelijke of sociale dienst
die men kan aanspreken met vragen over zorgplanning, zorgdoelen of wensen rond het levenseinde, ... . 

Betrokken disciplines

Takenpakket
 • Verstrekken van algemene informatie omtrent vroegtijdige zorgplanning
 • Initiëren van het VZP-proces
 • Vroegtijdig bespreken van zorg: bespreekbaar maken van wensen en zorgdoelen verduidelijken
 • Uitleg over de wetgeving rond patiëntenrechten en palliatieve zorg
 • Bevorderen van open communicatie over vroegtijdige zorgplanning tussen cliënt, arts, familie en andere naasten.
 • Hulp bij invullen van wilsverklaringen
 • Begeleiding en opvolging van het proces

Doorverwijzing
INTERN
 • palliatief referent

EXTERN

Voor wie
Iedere bewoner die wordt opgenomen in het WZC en familie.
 
Communicatie
Onthaalbrochure van het WZC

Visieverklaring Palliatieve Zorg van het WZC

Ander aanbod

     Dit project werd gerealiseerd met de steun van      Kom op tegen kanker